Jaarverslag 2020

Taak

Stichting Vrienden van de Hobbe van Baerdt Kerk heeft zich tot taak gesteld te ijveren voor het voortbestaan van het rijksmonument “Hobbe van Baerdt Tsjerke” door een substantiële bijdrage te leveren aan een gezonde financiële exploitatie. Om dit te bereiken werkt ze aan het multifunctioneel maken van het kerkgebouw en het betrekken van de totale Jouster en regionale bevolking bij het voortbestaan van de kerk. Middelen: het organiseren en faciliteren van culturele, maatschappelijke en economische activiteiten.

Motto: “tsjerke en Jouster toer yn it hert fan alle Jousters”.

Activiteiten in 2020

Helaas kunnen onder dit kopje nagenoeg geen ‘wapenfeiten’ worden vermeld. Als gevolg van de door de regering uitgevaardigde bepalingen om het corona virus te bestrijden zijn, met uitzondering van het hierna onder 1 vermelde concert, alle voorgenomen activiteiten afgelast.

Deze activiteiten waren:

  • drieluik Hobbe van Baerdt Klassiek in samenwerking met cultureel centrum “It Toanhûs”:
  • 19 januari: docentenconcert in het kader van “30 jaar It Toanhûs”; dit evenement heeft doorgang kunnen vinden en was bijzonder geslaagd;
  • 14 maart: concert rond het Ahrend orgel met medewerking van organist Eeuwe Zijlstra, trompettist Jan Vermaning en sopraan Annelies Volmer;
  • 9 mei concert “Jonge Meesters” als slotmanifestatie van een in Ouwsterhaule te houden solistenconcours;
  • meewerken aan alle activiteiten in het kader van “Open Kerk”;
  • het op een nader te bepalen datum organiseren van een boekenmarkt;
  • het organiseren c.q. faciliteren van een overdekte markt in het kader van “Romantische Markt”;
  • het in samenwerking met Stichting Behoud Rijksmonumenten De Fryske Marren (BR MDFM), It Toanhûs en de winkeliersvereniging organiseren van een feestelijke dag met afsluitend avondconcert ter gelegenheid van het plaatsen van de gerestaureerde spits op de Jouster Toer.

In nauw overleg met het College van Kerkrentmeesters (CvK) van de PG Joure c.a. zijn plannen ontwikkeld om de kerk geschikt te maken voor multifunctioneel gebruik. Hierbij is, na een selectieprocedure, bureau “Architectenteam” ingeschakeld. Op 25 november was er een eerste presentatie van de plannen in De Oerdracht.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *