Terugblik activiteiten 2022

10 September 2022 – UIT festival De Fryske Marren

Foto’s Piebe van den Berg


4 Mei 2022 – Herdenkingsconcert – Requiem van Gabriel Faure 

Foto’s Frank Kloek

24 April 2022 – Voorstelling “Tusken lân en wetter” 

Foto’s Piebe van den Berg


17 April 2022– Paaszangdienst met Sneeker Mannenkoor Edoza

Foto’s Piebe van den Berg


10 April 2022 – Matthäus Passion van J.S. Bach met het Nationaal Symfonisch Kamerorkest en Noord- Nederlands Kamerkoor o.l.v. Jan Vermaning

Inleiding door Rudolf Nammensma

Foto’s Piebe van den Berg


26 Maart 2022 Cross-over concert Eeuwe Zijlstra op het Arhrend orgel samen met popkoor ‘That’s it’ o.l.v. Jorick Feenstra en solo’s van Nelleke Diepeveen

Foto’s: Piebe van den Berg

Financieel jaaroverzicht 2020

Verlies- en winstrekening
Lastenrekening 2019rekening 2020 Batenrekening 2019rekening 2020
kosten activiteiten7.573,501.229,50 inkomsten activiteiten7.173,471.451,10
kosten donateursactie2.360,040,00 opbrengst donateurs2.310,002.395,00
overige kosten1.281,66318,54 giften4.875,00110,00
afschrijving0,0066,55 overige inkomsten0,090,41
resultaat3.143,362.341,92    
       
Totaal14.358,563.956,51 Totaal14.358,563.956,51
Balans
Activarekening 2019rekening 2020 Passivarekening 2019rekening 2020
bank7.828,1911.186,66 eigen vermogen3.210,945.552,86
beachflags332,75266,20 reservering subsidiebedrag0,001.500,00
    lening CvK4.950,004.400,00
      
Totaal8.160,9411.452,86 Totaal8.160,9411.452,86

Toelichting

Algemeen

In 2020 zijn de volgende activiteiten georganiseerd:

             – 19 januari – docentenconcert in het kader van “30 jaar It Toanhûs”

            – 14 maart – concert rond het Ahrendorgel (vanwege coronacrisis geannuleerd)

Toelichting Verlies- en winstrekening

            Kosten activiteiten 1.229,50

Betreft drukwerk-, advertentie-, annuleringskosten en vergoeding PG Joure c.a. voor gebruik kerk.

Overige kosten 318,54

Betreft kosten voor aanpassing website, aanschaf kantoorartikelen, plastic munten, bankkosten en attentie.  

Afschrijvingskosten 66,55

Betreft afschrijvingskosten beachflags.

Resultaat € 2.341,92

Positief saldo van inkomsten minus uitgaven.

Inkomsten activiteiten € 1.451,10

– opbrengst concert 19 januari € 701,10

– van gemeente De Fryske Marren en OPA in totaal € 2.250,00 ontvangen aan subsidiebijdragen voor twee

  concerten uit de drieluik Hobbe van Baerdt Klassiek. Deze concerten zijn vanwege de coronacrisis niet

  doorgegaan. Na aftrek van de uitgaven voor het geannuleerde concert 14 maart 2020 is het restant ontvangen

  subsidiebedrag ad € 1.500 gereserveerd voor geplande concerten in 2021.

Opbrengst donateurs € 2.395,00

De stichting heeft 61 donateurs.

Giften € 110,00

In 2020 € 110 aan giften ontvangen.

Overige inkomsten € 0,41

Betreft ontvangen rente.

Toelichting Balans

Bank € 11.186,66

Betreft het eindsaldo van de lopende en spaarrekening op 31 december 2020.

Beachflags € 266,20

In 2019 zijn twee beachflags aangeschaft. De investering wordt in 5 jaar afgeschreven.

Eigen vermogen € 5.552,86

Is het verschil tussen bezittingen en schulden.

Reservering subsidiebedrag

Betreft het restant ontvangen subsidiebedrag van gemeente De Fryske Marren en OPA voor geplande

concerten in 2021.

Lening CvK € 4.400,00

Van het College van Kerkrentmeesters PG Joure c.a. is in 2018 een renteloze lening van € 5.500,00 ontvangen voor het ontwikkelen van activiteiten. Deze lening dient in 10 jaar te worden afgelost.

In 2020 is € 550,00 afgelost.

Jaarverslag 2020

Taak

Stichting Vrienden van de Hobbe van Baerdt Kerk heeft zich tot taak gesteld te ijveren voor het voortbestaan van het rijksmonument “Hobbe van Baerdt Tsjerke” door een substantiële bijdrage te leveren aan een gezonde financiële exploitatie. Om dit te bereiken werkt ze aan het multifunctioneel maken van het kerkgebouw en het betrekken van de totale Jouster en regionale bevolking bij het voortbestaan van de kerk. Middelen: het organiseren en faciliteren van culturele, maatschappelijke en economische activiteiten.

Motto: “tsjerke en Jouster toer yn it hert fan alle Jousters”.

Activiteiten in 2020

Helaas kunnen onder dit kopje nagenoeg geen ‘wapenfeiten’ worden vermeld. Als gevolg van de door de regering uitgevaardigde bepalingen om het corona virus te bestrijden zijn, met uitzondering van het hierna onder 1 vermelde concert, alle voorgenomen activiteiten afgelast.

Deze activiteiten waren:

 • drieluik Hobbe van Baerdt Klassiek in samenwerking met cultureel centrum “It Toanhûs”:
 • 19 januari: docentenconcert in het kader van “30 jaar It Toanhûs”; dit evenement heeft doorgang kunnen vinden en was bijzonder geslaagd;
 • 14 maart: concert rond het Ahrend orgel met medewerking van organist Eeuwe Zijlstra, trompettist Jan Vermaning en sopraan Annelies Volmer;
 • 9 mei concert “Jonge Meesters” als slotmanifestatie van een in Ouwsterhaule te houden solistenconcours;
 • meewerken aan alle activiteiten in het kader van “Open Kerk”;
 • het op een nader te bepalen datum organiseren van een boekenmarkt;
 • het organiseren c.q. faciliteren van een overdekte markt in het kader van “Romantische Markt”;
 • het in samenwerking met Stichting Behoud Rijksmonumenten De Fryske Marren (BR MDFM), It Toanhûs en de winkeliersvereniging organiseren van een feestelijke dag met afsluitend avondconcert ter gelegenheid van het plaatsen van de gerestaureerde spits op de Jouster Toer.

In nauw overleg met het College van Kerkrentmeesters (CvK) van de PG Joure c.a. zijn plannen ontwikkeld om de kerk geschikt te maken voor multifunctioneel gebruik. Hierbij is, na een selectieprocedure, bureau “Architectenteam” ingeschakeld. Op 25 november was er een eerste presentatie van de plannen in De Oerdracht.

Financieel jaarverslag 2020

Verlies- en winstrekening
Lastenrekening 2019rekening 2020 Batenrekening 2019rekening 2020
kosten activiteiten7.573,501.229,50 inkomsten activiteiten7.173,471.451,10
kosten donateursactie2.360,040,00 opbrengst donateurs2.310,002.395,00
overige kosten1.281,66318,54 giften4.875,00110,00
afschrijving0,0066,55 overige inkomsten0,090,41
resultaat3.143,362.341,92    
       
Totaal14.358,563.956,51 Totaal14.358,563.956,51


Balans
Activarekening 2019rekening 2020 Passivarekening 2019rekening 2020
bank7.828,1911.186,66 eigen vermogen3.210,945.552,86
beachflags332,75266,20 reservering subsidiebedrag0,001.500,00
    lening CvK4.950,004.400,00
      
Totaal8.160,9411.452,86 Totaal8.160,9411.452,86Toelichting

Algemeen

In 2020 zijn de volgende activiteiten georganiseerd:

             – 19 januari – docentenconcert in het kader van “30 jaar It Toanhûs”

            – 14 maart – concert rond het Ahrendorgel (vanwege coronacrisis geannuleerd)

Toelichting Verlies- en winstrekening

            Kosten activiteiten 1.229,50

Betreft drukwerk-, advertentie-, annuleringskosten en vergoeding PG Joure c.a. voor gebruik kerk.

Overige kosten 318,54

Betreft kosten voor aanpassing website, aanschaf kantoorartikelen, plastic munten, bankkosten en attentie.  

Afschrijvingskosten 66,55

Betreft afschrijvingskosten beachflags.

Resultaat € 2.341,92

Positief saldo van inkomsten minus uitgaven.

Inkomsten activiteiten € 1.451,10

– opbrengst concert 19 januari € 701,10

– van gemeente De Fryske Marren en OPA in totaal € 2.250,00 ontvangen aan subsidiebijdragen voor twee

  concerten uit de drieluik Hobbe van Baerdt Klassiek. Deze concerten zijn vanwege de coronacrisis niet

  doorgegaan. Na aftrek van de uitgaven voor het geannuleerde concert 14 maart 2020 is het restant ontvangen

  subsidiebedrag ad € 1.500 gereserveerd voor geplande concerten in 2021.

Opbrengst donateurs € 2.395,00

De stichting heeft 61 donateurs.

Giften € 110,00

In 2020 € 110 aan giften ontvangen.

Overige inkomsten € 0,41

Betreft ontvangen rente.

Toelichting Balans

Bank € 11.186,66

Betreft het eindsaldo van de lopende en spaarrekening op 31 december 2020.

Beachflags € 266,20

In 2019 zijn twee beachflags aangeschaft. De investering wordt in 5 jaar afgeschreven.

Eigen vermogen € 5.552,86

Is het verschil tussen bezittingen en schulden.

Reservering subsidiebedrag

Betreft het restant ontvangen subsidiebedrag van gemeente De Fryske Marren en OPA voor geplande

concerten in 2021.

Lening CvK € 4.400,00

Van het College van Kerkrentmeesters PG Joure c.a. is in 2018 een renteloze lening van € 5.500,00 ontvangen voor het ontwikkelen van activiteiten. Deze lening dient in 10 jaar te worden afgelost.

In 2020 is € 550,00 afgelost.

Er reed een trein naar Sobibor.

Een bijzonder concert en presentatie in de Hobbe van Baerdt tsjerke in Joure. Deze presentatie werd gehouden op 7 januari 2021, de honderdste geboortedag van Jules Schelvis. Jules Schelvis is één van de overlevenden van Sobibor en hij heeft zich ingezet om de herinnering aan Sobibor en zijn slachtoffers levend te houden.    

Tijdens de bijeenkomst werd de internationale site ‘Er reed een trein naar Sobibor’ gelanceerd.

Er was muziek van het Nationaal Symfonisch Kamerorkest onder leiding van Jan Vermaning. Een aantal sprekers hebben het woord gevoerd, waaronder Mark Rutte, Gerdi Verbeet, Christine Gispen, de voorzitter van Stichting Sobibor en Kim la Croix, een kleindochter van Jules Schelvis.

Dit concert en de presentatie werden georganiseerd door Jan Vermaning van Cultuurpromotieimpresariaat in samenwerking met de Stichting Vrienden van de Hobbe van Baerdtkerk.

Via onderstaande link kunt u het concert en de presentatie volgen.

https://vimeo.com/jcmusic/review/498038464/8c2e499430

Beleidsplan

Beleidsplan 2020 – 2023 Stichting Vrienden van de Hobbe van Baerdt Kerk

Introductie

De Hobbe van Baerdt Kerk in de Midstraat te Joure is een Rijksmonument. De kerk is gebouwd in 1644 op initiatief van de toenmalige grietman (burgemeester) van de grietenij (gemeente) Haskerland en vormt één geheel met de reeds in 1622 gebouwde toren (de Jouster toer). De kerk is eigendom van de Protestantse Gemeente Joure c.a. en de toren behoort toe aan de Stichting Behoud RijksMonumenten De Fryske Marren (BRM-DFM).

Zoals in vele gemeenten is de instandhouding van dergelijke objecten een bron van voortdurende zorg. Het financieel draagvlak voor met name de kerk, ‘brokkelt af’ voornamelijk als gevolg van de afnemende betrokkenheid van de Jouster bevolking bij de kerkelijke gemeente.

Het zoeken naar nieuwe wegen om dit proces een halt toe te roepen heeft geresulteerd in het op 7 maart 2018 oprichten van Stichting Vrienden van de Hobbe van Baerdt Kerk, met als doelen (zie bijlage):

 • het verlenen van financiële ondersteuning aan de instandhouding en het gebruik van de kerk, en
 • het dienstbaar maken van deze kerk voor de totale (Jouster) samenleving.

Ze tracht dit te bereiken door het werven van donateurs, het aanboren van subsidiebronnen, schenkingen, erfstellingen en legaten, alsmede het organiseren, dan wel faciliteren, van evenementen. Doelgroepen zijn: inwoners, bedrijven en maatschappelijk/culturele instellingen van “De Fryske Marren”. De kerk is en blijft eigendom van de Protestantse Gemeente Joure c.a. (PG Joure c.a.).

De stichting is autonoom en telt 5 bestuursleden. Bij de Kamer van Koophandel is ze ingeschreven onder nummer 858575401. Dit beleidsplan voor de middellange termijn geeft aan op welke wijzen getracht wordt genoemde doelen te verwezenlijken. De looptijd is vooralsnog tot en met 2022.

Huidige stand van zaken

De stichting is autonoom. Er bestaat echter een duidelijke connectie met de PG Joure c.a. Immers: de kerk is eigendom van deze gemeente.

Deze verbinding is onder andere vastgelegd in de statutaire bepaling dat één van de bestuursleden wordt aangewezen door het College van Kerkrentmeesters (CvK). Tevens is de stichting gebonden aan de randvoorwaarden die door het CvK aan het gebruik van de kerk zijn gesteld (zie bijlage).

De stichting beschikte bij de oprichting niet over financiële middelen. Om in de aanloopfase van haar werkzaamheden toch over het nodige ‘zakgeld’ te kunnen beschikken, heeft het CvK een renteloze lening verstrekt van €5.500,00, af te lossen in 10 jaar. Dit is, onder meer, vastgelegd in een overeenkomst.

Er is een website samengesteld en ‘in de lucht’ (www.vriendenhvbkerk.nl).

In het seizoen 2018/2019 hebben de volgende activiteiten plaats gevonden:

 • tentoonstelling annex workshop van cultureel centrum “It Toanhûs” en
 • 2 jubileumconcerten “40 jaar Ahrend-orgel” (in de kerk bevindt zich een van de vermaarde orgels van orgelbouwer Jürgen Ahrend uit Leer Dsl.),
 • jubileumconcert van de stichting Organum Frisicum.

Medio 2019 is een actie voor het werven van donateurs georganiseerd met als voorlopig resultaat: 160 positieve reacties en een totaal van ± €7.000,= aan bijdragen.

Voor het verzorgen van kleinschalige cateringwerkzaamheden is een ‘gastvrouw’ aangetrokken. Voor meer omvangrijke cateringopdrachten wordt een samenwerking aangegaan met Jouster horecaondernemers.

Analyse

Aangaande mogelijke kansen en bedreigingen het volgende:

            Intern:

 • alle huidige bestuursleden hebben een relatie met de PG Joure c.a.; aangezien gestreefd wordt naar betrokkenheid van de gehele Jouster samenleving, is het zaak dat in het bestuur mensen worden opgenomen die geen binding hebben met de kerkelijke gemeente;
 • de kerk wordt binnen afzienbare tijd gerenoveerd voor wat betreft het verwarmingssysteem en de elektrische installatie; dit zijn ingrijpende en tijdrovende werkzaamheden als gevolg waarvan, naar verwachting, het gebouw gedurende het tweede halfjaar van 2020 niet beschikbaar is;
 • de huidige inrichting van het gebouw is voornamelijk toegespitst op gebruik voor erediensten; renovatie biedt kansen om, met betrekkelijk geringe meerkosten, het interieur meer geschikt te maken voor multifunctioneel gebruik.

Extern:

 • de kerk is uitermate geschikt voor het organiseren, dan wel faciliteren, van velerlei kleinschalige evenementen; het gebouw is hierbij niet in concurrentie met andere locaties;
 • samenwerking  met docenten en cursisten van “It Toanhûs” kan leiden tot een toonaangevend concept op het gebied van cultuur;
 • samenwerking met, met name,  de MID (winkeliersvereniging in de Midstraat) kan leiden tot een opwaardering van het Jouster ‘winkelhart’ en een verbetering van de exploitatie van het kerkgebouw.

Activiteiten

De stichting gaat zich met name richten op het organiseren, dan wel faciliteren van de volgende activiteiten:

Maatschappelijke:

 • Educatieve bijeenkomsten,
 • Cursussen, congressen, seminars, presentaties en trainingen.

Culturele:

 • Muzikale,
 • Literaire,
 • Activiteiten op het gebied van beeldende kunst,
 • Verhuur als opnamestudio.

Economische:

 • Boeken- en antiekmarkt,
 • Trouw / feestlocatie,
 • Vergaderlocatie,
 • Uitwijkruimte voor scholen (extra klaslokaal) voor bepaalde activiteiten,
 • Oefenruimte voor theatergroepen / dansgroepen,
 • Yogaruimte.

Uitvoering

Er is een concept communicatieplan opgesteld (zie bijlage). Dit plan zal worden afgerond en vastgesteld. Het moge duidelijk zijn dat de stichting, vooral voor wat betreft de te faciliteren activiteiten, sterk afhankelijk is van de respons uit de samenleving.

Ten tijde van de opstelling van dit eerste beleidsplan zijn er de volgende concrete beleidsvoornemens:

2019

 • afronden en vaststellen communicatieplan;
 • afronden actie werving donateurs;
 •  benaderen bedrijven; promoten van mogelijkheden die de kerk biedt;
 • voorbereiden drieluik van evenementen in samenwerking met “Toanhûs”.

2020

 • communicatie (doorlopende activiteit);
 • uitvoering culturele drieluik, waaronder een donateursconcert,  in samenwerking met Toanhûs;
 • presentatie stichting bij Jouster ‘hoogtijdagen’;
 • evenement ter gelegenheid van het herplaatsen van de spits op de Jouster Toer (toren);
 • faciliteren van evenementen voortkomende uit de samenleving.

2021

 • in te vullen na eerste evaluatie.

2022

 • in te vullen na tweede evaluatie.

Evaluatie

De eerste evaluatie zal medio 2020 plaatsvinden.

Vastgesteld: 30 oktober 2019.